Bảng giá chung cư 6th Element

Bảng giá cập nhật chung cư 6th Element:

Bảng giá tòa M1
Bảng giá tòa M2
Bảng giá tòa D1
Bảng giá tòa D2
Chính sách bán hàng chung cư 6th Element
Xem thêm:  Bảng giá tầng 14 tòa D chung cư 6th Element