[11/5] Cập nhật danh sách khách hàng 6th Element bốc thăm trúng thưởng ngày 12/5

6th Element đã đi được 1 chặng đường tương đối…